Hoe analyseer je een foto?

Als fotograaf is het ook belangrijk dat je leert om naar het werk van anderen te kijken. Het kan je inspireren en helpen bij het verfijnen van je eigen werk. Het kan je ook helpen om fotografie nog beter te waarderen. Het is nog niet zo gemakkelijk om te leren waar je precies naar moet kijken op een foto en wat de ene foto wel bijzonder maakt en de andere niet. We hebben hier een stappenplan opgesteld dat je helpt bij het goed analyseren van een foto.

1. Algemene beschrijving

Bekijk de foto op de eerste plaats zonder er meteen een oordeel over te vellen. Beschrijf simpelweg kort wat je op de foto ziet. Vervolgens let je erop of de foto je meer informatie geeft over wie de fotograaf is, in welk jaar de foto is genomen en waar de foto is genomen? Ook bepaal je binnen welk genre de foto valt; gaat het om een portretfoto, modefoto, architectuurfoto, reclamefoto, nieuwsfoto, landschapsfoto etc.?

2. Analyseer de fotografische elementen en principes

Maak een grondige analyse van de belangrijkste fotografische elementen en principes volgens onderstaande aandachtspunten:

 • Vormgeving
  Beschrijf in heldere bewoordingen de enscenering van het getoonde op de foto. Welke vormen en lijnen kun je herkennen? Hoe staan de elementen op de foto tot elkaar in verhouding? Is er sprake van evenwicht? Welke accenten zijn er in de foto gelegd en welke technieken of principes zijn hiervoor gebruikt (belichting, kleur, compositie etc.)? Is er een bepaald ritme te herkennen? Welke kleuren zijn er gebruikt?
 • Camera
  Vanuit welk perspectief is de foto genomen? Ooghoogte, kikkerperspectief of vogelvlucht. Hoe is de kadrering van de foto? Gaat het om een close-up, een medium shot of om een overzichtshot?
 • Belichting
  Wat voor soort belichting is er gebruikt? Diffuus, indirect of direct licht? Wordt er misschien gewerkt met tegenlicht? Wordt er gewerkt met contrast of scherptediepte?
 • Fotobewerking technieken
  Is er gebruikgemaakt van fotobewerking technieken? Zo ja, welke technieken zijn er gebruikt?

3. Context analyseren
Voordat je een interpretatie gaat geven van de foto is het ook belangrijk om eerst eens jezelf en de context onder de loep te nemen. De manier waarop je een foto analyseert, is namelijk ook afhankelijk van je afkomst, leefomstandigheden, geloof en denkbeelden. Iemand met een strenge katholieke achtergrond zal anders naar de foto van de paus kijken, dan iemand met een afkeer van dat geloof. Ook de omgeving en situatie waarbinnen de foto wordt gepresenteerd beïnvloedt de interpretatie. Gaat het om een foto van een actuele situatie? Hangt de foto in een modern museum, op straat, in het gemeentehuis of zie je de foto in een bepaald tijdschrift met een politieke lading?

4. Interpretatie en evaluatie
Geef een beschrijving van het effect dat de foto op jou persoonlijk heeft en breng dit in verband met de veronderstelde bedoeling van de fotograaf die de foto heeft gemaakt. Is de bedoeling van de fotograaf naar jouw mening goed uit de verf gekomen? Geef tot slot een goed onderbouwde mening over het wel of niet geslaagd zijn van de foto.

Comments

comments

© Copyright Fotografie Academie